Tu sa zobrazí logo

Tunel Branisko

  Východný portál

Príjazd od Prešova je po novovybudovanom cca 5,5 km dlhom úseku diaľnice, na ktorý sa dostaneme z dvojprúdovej cesty E50 tesne pred obcou Fričovce. Tunel je zabezpečený mnohými zabezpečovacími zariadeniami. Príjazd k portálu je zabezpečený už niekoľko km pred tunelom mohutnou "bránou" (nie je na fotografiách) ktorá má za účel zabrániť príjazdu vozidiel vyšších ako 4,5 m až k tunelu. Potom nasleduje celá sústava dopravného značenia. Svetelné značenie obmedzuje rýchlosť či jazdu v jazdných pruhoch. Smerové tabule nad cestou či vedľa nej pracujú na rovnakom princípe ako reklamné billboardy. Skladajú sa z mnohých zvislých pásikov, ktoré sa vedia otáčať a značenie sa môže v okamihu zmeniť. Je to potrebné ak je nutné tunel uzavrieť z dôvodu nehody či nebodaj požiaru.

 
  Západný portál

Príjazd od Popradu je po dvojprúdovej medzinárodnej ceste 1. triedy E50. Od pôvodnej trasy smerom na priesmyk Branisko sa cesta odkloní pri obci Behárovce na novovybudovanú dvojprúdovú cestu prvej triedy, ktorá vás po cca 2 km neustálym stúpaním privedie po prekonaní niekoľkých viaduktov k západnému portálu tunela Branisko.

 
  Tunel

Tunelová rúra je dlhá 4875 m a okrem zákrut má samozrejme aj rovné úseky. Každých 300 m sa nachádza únikový východ. Všade je možné nájsť aj šípky, ktoré vás nasmerujú k najbližšiemu východu. Tunel je vybavený množstvom kamier sledujúcich pohyb ale aj rýchlosť vozidiel, hydrantmi, cestnými SOS telefónmi a dopravným značením. To momentálne dovoľuje najvyššiu rýchlosť 60 km/h. Po skončení skúšobnej prevádzky to však má byť 80 km/h. Cesta v tuneli je dostatočne osvetlená (ale pri 60-ke je aj tak veľký problém urobiť kvalitné fotografie a zastaviť sa v tuneli nesmie). Samozrejmosťou sú aj odstavné plochy, na ktorých je vždy uvedená vzdialenosť od obidvoch koncov tunela. Povrch cesty je z dôvodu požiarnej bezpečnosti betónový a je pomerne kvalitný a rovný. Tunel je pokrytý aj signálom GSM, na rozhlasové vysielanie však počas prejazdu tunelom zabudnite.

  Zvalená zábrana

Toto bola kedysi výšková zábrana. Stála za poslednou odbočkou na diaľnici pred tunelom od Prešova. Tejto zábrane predchádzalo elektronické monitorovanie výšky vozidla. Ak takéto vozidlo v úseku bolo, dopravné značenie ho automaticky poslalo cez horský priesmyk, popod ktorým tunel prechádza. Vodič nadrozmerného vozidla tieto značky pravdepodobne ignoroval a mechanickú zábranu zvalil. Vyše 3 týždňov ostala táto zábrana nehybne ležať na svojom mieste.

 

© 05.04.2005