Tu sa zobrazí logo

 

Karosa - Literatúra

  Literatúra

ŠM 11 v provozu

Užitočná kniha, v ktorej sa píše ako jednotlivé komponenty autobusu pracujú a ako ich treba udržiavať. Je síce o ŠM 11, ale prakticky všetko okrem manuálnej prevodovky je v knihe pekne popísané.

Knihu som opatril vodotlačou, aby ju nemohol nikto predávať alebo inak komerčne využiť. Vodotlač nijako nebráni pri využití knihy pri renovácii autobusu.


Katalóg Š 11

Katalóg náhradných dielov na všetky autobusy Karosa Š11 z roku 1980.

Katalóg som opatril vodotlačou, aby ho nemohol nikto predávať alebo inak komerčne využiť. Vodotlač nijako nebráni pri využití katalógu pri renovácii autobusu.


Návod Š 11

Návod na obsluhu autobusov radu Š11 vydaný v roku 1980. Na konci obsahuje aj elektrické schémy zapojenie autobusov ŠM11, ŠL11 a ŠD11.

Návod na obsluhu som opatril vodotlačou, aby ho nemohol nikto predávať alebo inak komerčne využiť. Vodotlač nijako nebráni pri využití návodu pri používaní autobusu.


Katalóg K730

Katalóg náhradných dielov na autobusy Karosa radu 730.20 s turbom pravdepodobne z roku 1988.

Katalóg som opatril vodotlačou, aby ho nemohol nikto predávať alebo inak komerčne využiť. Vodotlač nijako nebráni pri využití katalógu pri renovácii autobusu.


© 07.11.2013