Tu sa zobrazí logo

173 Margecany - Červená Skala

Pozývam Vás na 93 km dlhú virtuálnu prechádzku po železničnej trati Margecany - Červená Skala, ktorá bola postavená ako súčasť Českomoravskej transverzálnej dráhy. Počas tejto prechádzky prekonáme 9 tunelov s celkovou dĺžkou 3,8 km, 281 mostných objektov, 60 cestných nadjazdov a 70 priepustov. Táto trať má hneď niekoľko prívlastkov naj. Asi najdôležitejším "naj" je, že táto trať patrí k najkrajším a najzaujímavejším na Slovensku. Tie ostatné "naj" sa dozviete v nasledujúcom texte.

Už v roku 1884 bola postavená miestna dráha Margecany - Mníšek n.Hnilcom a v roku1904 aj trať z Banskej Bystrice do Červenej Skaly. Hornatý terén však bránil ďalšej výstavbe trate a trvalo skoro 30 rokov, kým sa prikročilo k výstavbe spojnice týchto dvoch tratí. Trať ako celok bola otvorená v roku 1936. To všetko nasviedča, že sa jedná o zaujímavú trať v zložitom horskom teréne a nebolo jednoduché ju postaviť.

  Margecany  [340 m n.m.]

09/2004

Naša cesta začína v stanici Margecany, ktorá leží na trase bývalej Košicko-bohumínskej dráhy postavenej už v roku 1871. Trať bola v roku 1955 zdvojkoľajnená a elektrifikovaná.

09/2004

Zaujímavosťou je rýchlik Horehronec (Košice - Bratislava hl.st.) zachytený na spodnom zábere, ktorý do stanice vchádza stále z rovnakého smeru (od Košíc) a opäť týmto smerom aj odchádza.

09/2004

Jednokoľajná neelektrifikovaná trať, sa hneď za stanicou Margecany odpája od hlavnej trate a stáča sa na juhozápad. Po krátkej jazde vchádza na most v Margecanoch a prekonáva vodnú nádrž Ružín. Tento železobetónový most rámovej konštrukcie je dlhý 116 m a má 3 polia. Jeho zvláštnosťou je, že bol ako prvý v Európe zmontovaný až na mieste z vopred pripravených betónových dielov. Nech Vás nepletie oceľová konštrukcia pred mostom. Táto konštrukcia síce využíva 2 z troch pilierov pôvodného železničného mosta (bol nahradený novým pri výstavbe vodného diela), ale slúži iba pre potrubie.

09/2004

Trať pokračuje po brehu vodného diela Ružín, dostáva sa na 119 m dlhý viadukt v Jaklovciach, ktorým prekonáva štátnu cestu a dostáva sa do údolia rieky Hnilec. Táto rieka nás bude sprevádzať nasledujúcich cca 80 km a trať ju prekročí 8 krát. Zároveň budeme celým povodím Hnilca stúpať.


Hneď za viaduktom nasleduje 116 m dlhý železobetónový most v Jaklovciach rámovej konštrukcie, ktorým trať prechádza na ľavý breh Hnilca a náš motorový vlak zastavuje v zastávke Jaklovce. Ďalej nasledujú stanice Žakarovce, Gelnica a Gelnica mesto (mimochodom mesto Gelnica je najstarším mestom na Spiši). Potom trať prechádza prvým tunelom na našej trase. Tým tunelom je 220 m dlhý Gelnický tunel. Za ním nasledujú dve zastávky z.Gelnica a z.Prakovce, medzi ktorými trať dvoma oceľovými mostami prekonáva zatáčku rieky Hnilec.

  Prakovce  [393 m n.m.]

09/2004

Nachádzame sa v stanici Prakovce. Z našej celkovej trasy máme za sebou 16 km a prekonali sme výškový rozdiel 53 m.

09/2004

Táto stanica je ako jedna z mála vybavená odjazdovými návestidlami.

09/2004

Zastavujeme na zastávke Helcmanovce. Za zastávkou prechádzame úrovňové kríženie so štátnou cestou a čaká nás pomerne rovný úsek trate, po ľavej strane lemovaný štátnou cestou a za stromami riekou Hnilec.

09/2004


Trať vedie súbežne so štítnou cestou a na zábere vidno predvesť vjazdového návestidla stanice Mníšek nad Hnilcom.
  Mníšek nad Hnilcom  [419 m n.m.]

03/2003

Prichádzame do stanice Mníšek nad Hnilcom.

09/2004

V stanici bolo možné vidieť aj stroje, ktoré počas pracovných dní pracujú na obnove koľajového zvršku a okrem iného zvárajú koľajnice. Ja som však mal šťastie a cestoval som cez víkend, kedy na trati nie sú výluky.

09/2004

Pohľad na staničnú budovu zozadu.

09/2004

Táto stanica má 5 priebežných koľají, jednu vlečku. Ako na jednej z mála staníc sa tu ešte nakladá tovar (drevo) na nákladné vagóny.

09/2004

Stanica má na oboch koncoch skupinové odjazdové návestidlo AŽD.

09/2004


Trať pokračuje neustálym stúpaním a prechádza niekoľko menších mostov. Nasleduje z.Švedlár, za ktorou trať prechádza po oceľovom moste ponad Hnilec. Pred stanicou Švedlár trať ešte prechádza po 32 m dlhom šikmom oceľovom Švedlárskom moste.
  Švedlár  [460 m n.m.]

09/2004

Stanica Švedár.

02/2003

Ďalší pohľad na staničnú budovu postavenú v jednotnom štýle.

02/2003

Pohľad na staničnú budovu odzadu.

02/2003

Pohľad na už nepoužívané skladisko tovaru s rampou.

02/2003

Typické záchody.

02/2003

Pohľad na odjazdové zhlavie (z pohľadu našej cesty). Tak ako väčšina ostatných staníc je zabezpečená len vjazdovými návestidlami.

09/2004

Náš trojvozňový osobný motorový vlak pokračuje po pravom brehu rieky Hnilec a prechádza Starovodským viaduktom ponad cestu do obce Stará voda. Tento kamenný viadukt je dlhý 34 m a je tvorený štyroma klenbami.

09/2004

Krátko za viaduktom vchádzame do stanice Stará voda. Zaujímavé je, že stanica má dve koľaje, ktoré sú od seba neobvykle vzdialené a v miestach osobného nástupiska je už iba 1 koľaj. Výhybkou, ktorú vidno na zábere v popredí, je priamo zaústená kusá koľaj, na ktorej prebieha nakládka vagónov drevom.

09/2004

Ešte jeden pohľad na pekný kus trate a predvesť vjazdovej návesti do stanice Nálepkovo.

09/2004

Tesne pred stanicou Nálepkovo ešte prechádzame po Nálepkovskom viadukte. Je to 47 m dlhý most s dvoma klenbami po stranách, medzi ktorými je oceľová konštrukcia.

© 01.10.2004