Tu sa zobrazí logo

180 Košice - Žilina

  Družstevná pri Hornáde

01/2004


Pohľad na odjazdové návestidlá smer Kysak.
  Krompachy

02/2004

Pohľad na odjazdové návestidlá smer Spišská Nová Ves.

02/2004


Staničná budova zo smeru od Spišskej Novej Vsi.
  Ružomberok

05/2004

Nasleduje zopár exkluzívnach záberov priamo popri trolejovom vedení. V pozadí zastávka Rybárpole smer na Ružomberok.

05/2004

Detailný záber na uychtenie trolejového drôtu.

05/2004

Opäť pohľad na trať z výšky trojeja. Varovanie! Pod napätím nesúšajte liezť na trolej! V tomto prípade sa jednalo o napäťovú výluku.

05/2004


Zákruta pred stanicou Ľubochňa, pohľad smerom na Ružomberok.
  žst. Ľubochňa

05/2004

Detail priečelia staničnej budovy žst. Ľubochňa.

05/2004


Pohľad na koľajisko pred staničnou budovou v smere od Ružomberka.
  Martin

03/2004

Staničná budova žst. Martin.

03/2004


A ešte jeden záber.

© 14.08.2004