Tu sa zobrazí logo

Rad 162, 163 - Peršing


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach. Ak chvíľku podržíte myš nad obrázkom, uvidíte miesto a čas fotografovania.

  ŽSSK 162 006-1

Rad 162

ŽSSK 162 006-1 - 06/2005 žst Poprad (za hustého dažďa)

Rad 162

ŽSSK 162 006-1 - 06/2005 žst Poprad (za hustého dažďa)

Rad 162

ŽSSK 162 006-1 - 06/2005 žst Poprad (za hustého dažďa)

Rad 162


ŽSSK 162 006-1 - 06/2005 žst Poprad (za hustého dažďa)
  ŽSSK 163 050-8

Rad 163


ŽSSK 163 050-8 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 163 052-4

Rad 163

ŽSSK 163 052-4 - 04/2005 RD Košice

Rad 163


ŽSSK 163 052-4 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 163 056-5

Rad 163

ŽSSK 163 056-5 - 07/2007 z. Ľubotín

Rad 163


ŽSSK 163 056-5 - 07/2007 z. Ľubotín
  ŽSSK 163 060-7

Rad 163

ŽSSK 163 060-7 - 04/2004 žst. Plaveč

Rad 163

ŽSSK 163 060-7 - 04/2004 žst. Plaveč

Rad 163


ŽSSK 163 060-7 - 04/2004 žst. Plaveč
  ŽSSK 163 102-7

Rad 163


ŽSSK 163 102-7 - 05/2006 žst. Košice (smer Kysak)
  ŽSSK 163 103-5

Rad 163


ŽSSK 163 103-5 - 05/2004 RD Košice
  ŽSSK 163 104-3

Rad 163


ŽSSK 163 104-3 - 10/2007
  ŽSSK 163 105-5

Rad 163

ŽSSK 163 105-5 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 163

ŽSSK 163 105-5 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 163

ŽSSK 163 105-5 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 163

ŽSSK 163 105-5 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 163


ŽSSK 163 105-5 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves
  ŽSSK 163 106-8

Rad 163

ŽSSK 163 106-8 - 02/2004 žst. Krompachy

Rad 163


ŽSSK 163 106-8 - 02/2004 žst. Krompachy
  ŽSSK 163 107-6

Rad 163

ŽSSK 163 107-6 - 01/2004 žst. Družstevná pri Hornáde

Rad 163


ŽSSK 163 107-6 - 01/2004 žst. Družstevná pri Hornáde
  ŽSSK 163 119-1

Rad 163


ŽSSK 163 119-1 - 05/2004 RD Košice
  ŽSSK 163 123-3

Rad 163


ŽSSK 163 123-3 - 05/2004 RD Košice
  ČD 163 244-1

Rad 163


ŽSSK 163 244-1 - 09/2004 žst. Margecany
  Podvozok

Rad 163


Podvozok radu 163 - 05/2004 RD Košice
  ŽSSK 263 009-3

Rad 263


ŽSSK 263 009-3 - 10/2004 žst. Šaľa
  ŽSSK 362 002-8

Rad 362


ŽSSK 362 002-8 - 11/2006 žst. Leopoldov
  ŽSSK 362 005-1

Rad 362


ŽSSK 362 005-1 - 10/2007 v úseku Vydrník - Spišské Tomášovce
  ŽSSK 362 009-3

Rad 362


ŽSSK 362 009-3 - 11/2006 neďaleko Hornej Stredy
  ŽSSK 362 015-0

Rad 362

ŽSSK 362 015-0 - 05/2006 žst. Košice (od Kysaku)

Rad 362


ŽSSK 362 015-0 - 05/2006 žst. Košice (od Kysaku)
  ŽSSK 363 096-9

Rad 363

ŽSSK 363 096-9 - 04/2005 RD Košice

Rad 363

ŽSSK 363 096-9 - 04/2005 RD Košice

Rad 363

ŽSSK 363 096-9 - 04/2005 RD Košice

Rad 363


ŽSSK 363 096-9 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 363 107-4

Rad 363


ŽSSK 363 107-4 - 06/2005 šíra trať pri Brestovanoch

© 17.05.2006