Tu sa zobrazí logo

Rad 183 - Šesťkolák


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe. Ak chvíľku podržíte myš nad obrázkom, uvidíte miesto a čas fotografovania.

  BRKS 182 080-2

Rad 182

BRKS 182 080-2 - 07/2007 žst Plaveč

Rad 182

BRKS 182 080-2 - 07/2007 žst Plaveč

Rad 182


BRKS 182 080-2 - 07/2007 žst Plaveč
  BRKS 182 099-2

Rad 182

BRKS 182 099-2 - 07/2007 žst Plaveč

Rad 182

BRKS 182 099-2 - 07/2007 žst Plaveč

Rad 182

BRKS 182 099-2 - 07/2007 žst Plaveč

Rad 182


BRKS 182 099-2 - 07/2007 žst Plaveč
  ŽSSK 183 001-7

Rad 183

ŽSSK 183 001-7 - 04/2005 RD Košice

Rad 183


ŽSSK 183 001-7 - 06/2006 na postrku v žst. Poprad
  ŽSSK 183 003-3

Rad 183


ŽSSK 183 003-3 - 10/2004 žst. Kysak (na postrku do Prešova)
  ŽSSK 183 004-1

Rad 183

ŽSSK Cargo 183 004-1 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 183

ŽSSK Cargo 183 004-1 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 183

ŽSSK Cargo 183 004-1 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves na postrku

Rad 183


ŽSSK Cargo 183 004-1 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves na postrku
  ŽSSK 183 007-4

Rad 183

ŽSSK Cargo 183 007-4 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 183

ŽSSK Cargo 183 007-4 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 183

ŽSSK Cargo 183 007-4 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 183

ŽSSK Cargo 183 007-4 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 183

ŽSSK Cargo 183 007-4 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 183

ŽSSK Cargo 183 007-4 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

Rad 183


ŽSSK Cargo 183 007-4 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves
  ŽSSK 183 012-4

Rad 183

ŽSSK 183 012-4 - 04/2005 RD Košice

Rad 183

ŽSSK 183 012-4 - 04/2005 RD Košice

Rad 183

ŽSSK 183 012-4 - 04/2005 RD Košice

Rad 183


ŽSSK 183 012-4 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 183 014-0

Rad 183

ŽSSK 183 014-0 - 02/2004 žst. Krompachy

Rad 183

ŽSSK 183 014-0 - 02/2004 žst. Krompachy

Rad 183

ŽSSK 183 014-0 - 02/2004 žst. Krompachy

Rad 183


ŽSSK 183 014-0 - 02/2004 žst. Krompachy
  ŽSSK 183 017-3

Rad 183


ŽSSK 183 017-3 - 03/2004 žst. Martin
  ŽSSK 183 020-7

Rad 183

ŽSSK 183 020-7 - 05/2006 žst. Košice (smer Poprad)

Rad 183

ŽSSK 183 020-7 - 10/2007 z. Smižany

Rad 183


ŽSSK 183 020-7 - 10/2007 z. Smižany
  ŽSSK 183 023-1

Rad 183


ŽSSK 183 023-1 - 11/2003 žst. Košice
  ŽSSK 183 024-9

Rad 183


ŽSSK 183 024-9 - 10/2003 Ružín
  ŽSSK 183 033-0

Rad 183

ŽSSK 183 033-7 - 05/200 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 183

ŽSSK 183 033-7 - 05/200 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 183

ŽSSK 183 033-7 - 05/200 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 183

ŽSSK 183 033-7 - 05/200 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 183

ŽSSK 183 033-7 - 05/200 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 183


ŽSSK 183 033-7 - 05/200 žst. Haniska pri Košiciach
  ŽSSK 183 042-1

Rad 183


ŽSSK 183-042-1 - 03/2004 Tatry
  ŽSSK 183 043-9

Rad 183

ŽSSK Cargo 183-043-9 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves
    (v pozadí 183 004-1 a 183 007-4)

Rad 183


ŽSSK Cargo 183-043-9 - 07/2007 žst. Spišská Nová Ves

© 08.10.2007