Tu sa zobrazí logo

Rad 350


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe.

  ŽSSK 350 008-9

Rad 350

ŽSSK 350 008-9 - 04/2004 RD Košice

Rad 350

ŽSSK 350 008-9 - 04/2004 RD Košice

Rad 350

ŽSSK 350 008-9 - 04/2004 RD Košice

Rad 350


ŽSSK 350 008-9 - 04/2004 RD Košice

© 08.05.2004