Tu sa zobrazí logo

Rad 460 - Pantograf


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe. Ak chvíľku podržíte myš nad obrázkom, uvidíte miesto a čas fotografovania.

  ŽSSK 460 029-2, 460 030-0

Rad 460

ŽSSK 460 029-2 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 063 344-6 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 063 344-6, 460 030-0 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 030-0 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 029-2, 460 030-0 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 029-2, 460 030-0 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 029-2, 460 030-0 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 029-2, 460 030-0 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 029-2, 460 030-0 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 029-2, 460 030-0 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 029-2 - 05/2006 Prešov (už len s jedným pantografom)

Rad 460


ŽSSK 460 030-0 - 05/2006 Prešov (po útoku sprejerov a rovnako len s jediným pantografom)
  ŽSSK 460 034-2

Rad 460


ŽSSK 460 034-2 - 05/2004 RD Košice
  ŽSSK 460 043-3

Rad 460


ŽSSK 460 043-3 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 460 045-8, 460 046-6

Rad 460

ŽSSK 460 045-8 - 07/2007 z. Pečovská Nová Ves

Rad 460

ŽSSK 460 045-8 - 07/2007 z. Pečovská Nová Ves

Rad 460


ŽSSK 460 046-6 - 07/2007 z. Pečovská Nová Ves
  ŽSSK 460 051-6, 460 052-4

Rad 460

ŽSSK 460 051-6 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 063 378-4 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 063 378-4 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 052-4 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 052-4 - 05/2004 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 052-4 - 05/2004 RD Košice

Rad 460


ŽSSK 460 051-6 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 460 056-5

Rad 460

ŽSSK 460 056-5 - 07/2003 zast.Košice Ťahanovce

Rad 460

ŽSSK 460 056-5 - 07/2003 zast.Košice Ťahanovce

Rad 460


ŽSSK 460 056-5 - 07/2003 zast.Košice Ťahanovce
  ŽSSK 460 057-3, 460 058-1

Rad 460


ŽSSK 460 057-3 - 02/2004 žst. Čierna nad Tisou

Rad 460


ŽSSK 460 057-3 - 02/2004 žst. Čierna nad Tisou

Rad 460


ŽSSK 460 057-3 - 02/2004 žst. Čierna nad Tisou

Rad 460

ŽSSK 460 057-3 - 07/2007 žst. Lipany

Rad 460

ŽSSK 063 387-5 - 07/2007 žst. Lipany

Rad 460

ŽSSK 063 387-5 - 07/2007 žst. Lipany

Rad 460

ŽSSK 063 386-7 - 07/2007 žst. Lipany

Rad 460

ŽSSK 063 386-7 - 07/2007 žst. Lipany

Rad 460


ŽSSK 063 385-9 - 02/2004 žst. Čierna nad Tisou

Rad 460

ŽSSK 063 385-9 - 02/2004 žst. Čierna nad Tisou

Rad 460

ŽSSK 063 385-9 - 07/2007 žst. Lipany

Rad 460

ŽSSK 063 385-9 - 07/2007 žst. Lipany

Rad 460

ŽSSK 063 385-9 - 07/2007 žst. Lipany

Rad 460

ŽSSK 460 058-1 - 07/2007 žst. Lipany

Rad 460

ŽSSK 460 058-1 - 07/2007 žst. Lipany

Rad 460


ŽSSK 460 058-1 - 07/2007 žst. Lipany
  ŽSSK 460 067-2

Rad 460

ŽSSK 460 067-2 - 04/2005 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 067-2 - 04/2005 RD Košice

Rad 460

ŽSSK 460 067-2 - 04/2005 RD Košice

Rad 460


ŽSSK 460 067-2 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 460 068-0

Rad 460


ŽSSK 460 068-0 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 063 363-6

Rad 460

ŽSSK 063 363-6 - 04/2005 RD Košice

Rad 460


ŽSSK 063 363-6 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 560 011-9   pre zaujímavosť

Rad 460

ŽSSK 560 011-9 - 10/2004 žst. Galanta

© 08.05.2005