Tu sa zobrazí logo

Rad 710 - Rosnička


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe. Ak chvíľku podržíte myš nad obrázkom, uvidíte miesto a čas fotografovania.

  ŽSSK 710 064-7

Rad 710

ŽSSK 710 064-7 - 04/2005 RD Košice

Rad 710

ŽSSK 710 064-7 - 04/2005 RD Košice

Rad 710


ŽSSK 710 064-7 - 04/2005 RD Košice
  Eltra T334 0752

Rad 710

Eltra T334 0752 - 06/2004 žst. Košice

Rad 710

Eltra T334 0752 - 06/2004 žst. Košice

Rad 710


Eltra T334 0752 - 06/2004 žst. Košice
  Eltra T334 0907

Rad 710

Eltra T334 0907 - 03/2005 žst. Košice

Rad 710

Eltra T334 0907 - 03/2005 žst. Košice

Rad 710

Eltra T334 0907 - 03/2005 žst. Košice

Rad 710


Eltra T334 0907 - 03/2005 žst. Košice
  Solivary T334 0937

Rad 710


Solivary T334 0937 - 08/2004 žst. Prešov (pri HM Tesco počas záplav)

© 08.05.2005