Tu sa zobrazí logo

Rad 742 - Kocúr


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe. Ak chvíľku podržíte myš nad obrázkom, uvidíte miesto a čas fotografovania.

  ŽSSK 742 001-1

Rad 742

ŽSSK 742 001-1 - 06/2005 šíra trať Pezinok - Šenkvice (počas výluky na jednej TK)

Rad 742

ŽSSK 742 001-1 - 06/2005 šíra trať Pezinok - Šenkvice (počas výluky na jednej TK)

Rad 742

ŽSSK 742 001-1 - 06/2005 šíra trať Pezinok - Šenkvice (počas výluky na jednej TK)

Rad 742


ŽSSK 742 001-1 - 06/2005 šíra trať Pezinok - Šenkvice (počas výluky na jednej TK)
  ŽSSK 742 006-0

Rad 742

ŽSSK 742 006-0 - 02/2004 žst. Martin

Rad 742

ŽSSK 742 006-0 - 02/2004 žst. Martin

Rad 742

ŽSSK 742 006-0 - 02/2004 žst. Martin

Rad 742

ŽSSK 742 006-0 - 02/2004 žst. Martin

Rad 742

ŽSSK 742 006-0 - 02/2004 žst. Martin

Rad 742

ŽSSK 742 006-0 - 02/2004 žst. Martin

Rad 742

ŽSSK 742 006-0 - 02/2004 žst. Martin

Rad 742


ŽSSK 742 006-0 - 02/2004 žst. Martin
  ŽSSK 742 233-0

Rad 742

ŽSSK 742 233-0 - 02/2004 žst. Žilina

Rad 742

ŽSSK 742 233-0 - 02/2004 žst. Žilina

Rad 742


ŽSSK 742 233-0 - 02/2004 žst. Žilina
  ŽSSK 742 277-7

Rad 742


ŽSSK 742 277-7 - 10/2004 žst. Žilina
  ŽSSK 742 312-2

Rad 742


ŽSSK 742 312-2 - 06/2005 na novej magistrále pri Šenkviciach
  ŽSSK 742 327-0

Rad 742


ŽSSK 742 327-0 - 06/2005 šíra trať Pezinok - Šenkvice (počas výluky na jednej TK)
  ŽSSK 742 337-9

Rad 742

ŽSSK 742 337-9 - 05/2006 žst. Ružomberok

Rad 742

ŽSSK 742 337-9 - 05/2006 žst. Ružomberok

Rad 742

ŽSSK 742 337-9 - 05/2006 žst. Ružomberok

Rad 742

ŽSSK 742 337-9 - 05/2006 žst. Ružomberok

Rad 742

ŽSSK 742 337-9 - 05/2006 žst. Ružomberok

Rad 742

ŽSSK 742 337-9 - 05/2006 žst. Ružomberok

Rad 742


ŽSSK 742 337-9 - 05/2006 žst. Ružomberok
  ŽSSK 742 646-3

Rad 742

ŽSR 742 646-3 - 06/2007 žst. Košice

Rad 742

ŽSR 742 646-3 - 06/2007 žst. Košice

Rad 742

ŽSR 742 646-3 - 06/2007 žst. Košice

Rad 742

ŽSR 742 646-3 - 06/2007 žst. Košice

Rad 742

ŽSR 742 646-3 - 06/2007 žst. Košice

Rad 742


ŽSR 742 646-3 - 06/2007 žst. Košice

© 17.05.2006