Tu sa zobrazí logo

Rad 750 - Okuliarnik


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe.

  ŽSSK 750 032-5

Rad 750

ŽSSK 750 032-5 - 11/2006 žst. Banská bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 032-5 - 11/2006 žst. Banská bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 032-5 - 11/2006 žst. Banská bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 032-5 - 11/2006 žst. Banská bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 032-5 - 11/2006 žst. Banská bystrica

Rad 750


ŽSSK 750 032-5 - 11/2006 žst. Banská bystrica
  ŽSSK 750 093-7

Rad 750


ŽSSK 750 093-7 - 02/2006 žst. Radvaň
  ŽSSK 750 182-8

Rad 750

ŽSSK 750 182-8 - 03/2004 žst. Martin

Rad 750

ŽSSK 750 182-8 - 03/2004 žst. Martin

Rad 750

ŽSSK 750 182-8 - 03/2004 žst. Martin

Rad 750


ŽSSK 750 182-8 - 03/2004 žst. Martin
  ŽSSK 750 185-1

Rad 750

ŽSSK 750 185-1 - 10/2005 z. Radvaň

Rad 750

ŽSSK 750 185-1 - 11/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 185-1 - 11/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 185-1 - 11/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 185-1 - 11/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 185-1 - 11/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 185-1 - 11/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 185-1 - 11/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 750


ŽSSK 750 185-1 - 11/2006 žst. Banská Bystrica
  ŽSSK 750 238-8

Rad 750

ŽSSK 750 238-8 - 09/2006 RD Zvolen

Rad 750


ŽSSK 750 238-8 - 09/2006 RD Zvolen
  ŽSSK 750 272-7

Rad 750


ŽSSK 750 272-7 - 10/2005 žst. Banská Bystrica
  ŽSSK 750 300-6

Rad 750

ŽSSK 750 300-6 - 02/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 300-6 - 02/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 300-6 - 02/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 300-6 - 02/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 750

ŽSSK 750 300-6 - 10/2005 zat. Radvaň

Rad 750


ŽSSK 750 300-6 - 10/2005 pred žst. Sliač

© 08.10.2007