Tu sa zobrazí logo

Rad 751 - Zamračená


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe. Ak chvíľku podržíte myš nad obrázkom, uvidíte miesto a čas fotografovania.

  ŽSSK 751 024-1

Rad 751

ŽSSK 751 024-1 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751

ŽSSK 751 024-1 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751

ŽSSK 751 024-1 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751

ŽSSK 751 024-1 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751


ŽSSK 751 024-1 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach
  ŽSSK 751 027-4

Rad 751


ŽSSK 751 027-4 - 09/2006 RD Zvolen
  ŽSSK 751 047-2

Rad 751


ŽSSK 751 047-2 - 07/2003 žst. Plešivec
  ŽSSK 751 056-3

Rad 751

ŽSSK 751 056-3 - 04/2005 RD Košice

Rad 751

ŽSSK 751 056-3 - 04/2005 RD Košice

Rad 751

ŽSSK 751 056-3 - 04/2005 RD Košice

Rad 751

ŽSSK 751 056-3 - 04/2005 RD Košice

Rad 751

ŽSSK 751 056-3 - 04/2005 RD Košice

Rad 751

ŽSSK 751 056-3 - 04/2005 RD Košice

Rad 751


ŽSSK 751 056-3 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 751 061-3

Rad 751

ŽSSK 751 061-3 - 04/2005 RD Košice
    v pozadí 751 056-3

Rad 751


ŽSSK 751 061-3 - 09/2006 RD Zvolen
  ŽSSK 751 071-2

Rad 751

ŽSSK 751 071-2 - 07/2007 žst. Mové Mesto Nad Váhom

Rad 751


ŽSSK 751 071-2 - 07/2007 žst. Mové Mesto Nad Váhom
  ŽSSK 751 072-0

Rad 751

ŽSSK 751 072-0 - 07/2007 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 072-0 - 07/2007 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 072-0 - 07/2007 žst. Rožňava

Rad 751


ŽSSK 751 072-0 - 07/2007 žst. Rožňava
  ŽSSK 751 076-1

Rad 751

ŽSSK 751 076-1 - 07/2003 žst. Lubeník

Rad 751

ŽSSK 751 076-1 - 07/2003 žst. Lubeník

Rad 751

ŽSSK 751 076-1 - 07/2003 žst. Lubeník

Rad 751

ŽSSK 751 076-1 - 07/2003 žst. Lubeník

Rad 751


ŽSSK 751 076-1 - 07/2003 žst. Lubeník
  ŽSSK 751 085-2

Rad 751


ŽSSK 751 085-2 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 751 087-7

Rad 751

ŽSSK 751 087-7 - 07/2007 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 087-7 - 07/2007 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 087-7 - 07/2007 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 087-7 - 07/2007 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 087-7 - 07/2007 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 087-7 - 07/2007 žst. Rožňava

Rad 751


ŽSSK 751 087-7 - 07/2007 žst. Rožňava
  ŽSSK 751 116-5

Rad 751

ŽSSK 751 116-5 - 04/2005 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 116-5 - 04/2005 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 116-5 - 04/2005 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 116-5 - 04/2005 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 116-5 - 04/2005 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 116-5 - 04/2005 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 116-5 - 04/2005 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 116-5 - 07/2007 žst. Rožňava

Rad 751

ŽSSK 751 116-5 - 07/2007 žst. Rožňava

Rad 751


ŽSSK 751 116-5 - 07/2007 žst. Rožňava
  ŽSSK 751 128-0

Rad 751


ŽSSK 751 128-0 - 09/2006 RD Zvolen
  ŽSSK 751 193-4

Rad 751

ŽSSK 751 193-4 - 04/2005 RD Košice

Rad 751


ŽSSK 751 193-4 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 751 194-2

Rad 751

ŽSSK 751 194-2 - 07/2007 žst Plaveč

Rad 751

ŽSSK 751 194-2 - 07/2007 žst Plaveč

Rad 751

ŽSSK 751 194-2 - 07/2007 žst Plaveč

Rad 751


ŽSSK 751 194-2 - 07/2007 žst Plaveč
  ŽSSK 751 196-7

Rad 751

ŽSSK 751 196-7 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751

ŽSSK 751 196-7 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751

ŽSSK 751 196-7 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751

ŽSSK 751 196-7 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751


ŽSSK 751 196-7 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach
  ŽSSK 751 198-3

Rad 751

ŽSSK 751 198-3 - 07/2003 žst. Plešivec

Rad 751

ŽSSK 751 198-3 - 07/2003 žst. Plešivec

Rad 751

ŽSSK 751 198-3 - 07/2003 žst. Plešivec

Rad 751

ŽSSK 751 198-3 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751

ŽSSK 751 198-3 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751

ŽSSK 751 198-3 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751

ŽSSK 751 198-3 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751

ŽSSK 751 198-3 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751

ŽSSK 751 198-3 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 751


ŽSSK 751 198-3 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach
  ŽSSK 751 201-5

Rad 751

ŽSSK 751 201-5 - 10/2004 žst. Šahy

Rad 751

ŽSSK 751 201-5 - 10/2004 žst. Šahy

Rad 751


ŽSSK 751 201-5 - 10/2004 žst. Šahy

© 08.10.2007