Tu sa zobrazí logo

Rad 752 - Zamračená


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe. Ak chvíľku podržíte myš nad obrázkom, uvidíte miesto a čas fotografovania.

  ŽSSK 752 022-4

Rad 752

ŽSSK 752 022-4 - 08/2004 žst. Prešov

Rad 752

ŽSSK 752 022-4 - 08/2004 žst. Prešov

Rad 752


ŽSSK 752 022-4 - 08/2004 žst. Prešov
  ŽSSK 752 025-7

Rad 752


ŽSSK 752 025-7 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 752 042-2

Rad 752

ŽSSK 752 042-2 - 02/2004 žst. Trebišov

Rad 752

ŽSSK 752 042-2 - 02/2004 žst. Trebišov

Rad 752

ŽSSK 752 042-2 - 02/2004 žst. Trebišov

Rad 752


ŽSSK 752 042-2 - 02/2004 žst. Trebišov
  ŽSSK 752 048-9

Rad 752

ŽSSK 752 048-9 - 05/2003 žst. Prešov

Rad 752

ŽSSK 752 048-9 - 05/2004 RD Košice

Rad 752

ŽSSK 752 048-9 - 05/2004 RD Košice

Rad 752

ŽSSK 752 048-9 - 05/2004 RD Košice

Rad 752

ŽSSK 752 048-9 - 05/2004 RD Košice

Rad 752

ŽSSK 752 048-9 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 752

ŽSSK 752 048-9 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 752

ŽSSK 752 048-9 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 752


ŽSSK 752 048-9 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach
  ŽSR 752 049-7

Rad 752

ŽSR 752 049-7 - 03/2003 Michalovce

Rad 752


ŽSR 752 049-7 - 03/2003 Michalovce
  ŽSR 752 051-3

Rad 752

ŽSR 752 051-3 - 08/2003 žst. Prešov

Rad 752

ŽSR 752 051-3 - 08/2003 žst. Prešov

Rad 752


ŽSSK 752 051-3 - 08/2003 žst. Prešov
  ŽSSK 752 069-5

Rad 752

ŽSSK 752 069-5 - 05/2004 RD Košice

Rad 752

ŽSSK 752 069-5 - 05/2004 RD Košice

Rad 752

ŽSSK 752 069-5 - 04/2005 RD Košice

Rad 752

ŽSSK 752 069-5 - 04/2005 RD Košice

Rad 752

ŽSSK 752 069-5 - 04/2005 RD Košice

Rad 752

ŽSSK 752 069-5 - 04/2005 RD Košice

Rad 752


ŽSSK 752 069-5 - 04/2005 RD Košice

© 17.05.2006