Tu sa zobrazí logo

Rad 754 - Okuliarnik


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe.

  ŽSSK 753 220-3

Rad 754


ŽSSK 753 220-3 - 09/2006 na vjazde do žst. Banská Bystrica
  ŽSSK 754 032-1

Rad 754

ŽSSK 754 032-1 - 04/2005 RD Košice

Rad 754


ŽSSK 754 032-1 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 754 052-9

Rad 754

ŽSSK 754 052-9 - 10/2005 žst. Banská Bystrica

Rad 754


ŽSSK 754 052-9 - 10/2005 žst. Banská Bystrica
  ŽSSK 754 053-7

Rad 754


ŽSSK 754 053-7 - 10/2005 žst. Banská Bystrica
  ŽSSK 754 071-9

Rad 754

ŽSSK 754 071-9 - 08/2004 žst. Margecany

Rad 754

ŽSSK 754 071-9 - 08/2004 žst. Margecany

Rad 754

ŽSSK 754 071-9 - 08/2004 žst. Margecany

Rad 754


ŽSSK 754 071-9 - 10/2005 Zvolen smer B.Bystrica
  ŽSSK 754 072-7

Rad 754

ŽSSK 754 072-7 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 754

ŽSSK 754 072-7 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 754

ŽSSK 754 072-7 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 754


ŽSSK 754 072-7 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

© 08.10.2007