Tu sa zobrazí logo

Rad 771 - Čmeliak


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe.

  ŽSSK 771 157-5

Rad 771

ŽSSK 771 157-5 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 771

ŽSSK 771 157-5 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

Rad 771


ŽSSK 771 157-5 - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach

© 17.05.2006