Tu sa zobrazí logo

Rad 810-812 / 011


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe. Ak chvíľku podržíte myš nad obrázkom, uvidíte miesto a čas fotografovania.

  ŽSSK 810 004-2

Rad 810

ŽSSK 810 004-2 - 04/2005 RD Košice

Rad 810

ŽSSK 810 004-2 - 04/2005 RD Košice

Rad 810

ŽSSK 810 004-2 - 04/2005 RD Košice

Rad 810


ŽSSK 810 004-2 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 810 354-1

Rad 810


ŽSSK 810 354-1 - 03/2003 žst. Humenné
  ŽSSK 810 453-1

Rad 810

ŽSSK 810 453-1 - 09/2006 z. Gemerská Panica

Rad 810


ŽSSK 810 453-1 - 09/2006 z. Gemerská Panica
  ŽSSK 810 465-5

Rad 810

ŽSSK 810 465-5 - 07/2003 žst. Muráň

Rad 810

ŽSSK 810 465-5 - 07/2003 žst. Muráň

Rad 810

ŽSSK 810 465-5 - 07/2003 žst. Muráň

Rad 810

ŽSSK 810 465-5 - 07/2003 žst. Muráň

Rad 810


ŽSSK 810 465-5 - 07/2003 žst. Muráň
  ŽSSK 810 517-3

Rad 810


ŽSSK 810 517-3 - 08/2004 žst. Kežmarok
  ŽSSK 810 567-8

Rad 810


ŽSSK 810 567-8 - 03/2003 žst. Humenné
  ŽSSK 812 008-1

Rad 812

ŽSSK 812 008-1 - 04/2005 RD Košice

Rad 812

ŽSSK 812 008-1 - 04/2005 RD Košice

Rad 812


ŽSSK 812 008-1 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 812 017-2

Rad 812


ŽSSK 812 017-2 + 011 026-2 - 07/2007 na trati Kľušov - Šiba
  ŽSSK 812 020-6

Rad 812


ŽSSK 812 020-6 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 812 024-8

Rad 812

ŽSSK 812 024-8 - 08/2005 žst. Margecany

Rad 812


ŽSSK 812 024-8 - 08/2005 žst. Margecany
  ŽSSK 812 054-5

Rad 812

ŽSSK 812 054-5 - 11/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 812


ŽSSK 812 054-5 - 11/2006 žst. Banská Bystrica

© 08.10.2007