Tu sa zobrazí logo

Rad 840


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe.

  ŽSSK 840 002-0

Rad 840


ŽSSK 840 002-0 - 04/2005 RD Košice
  ŽSSK 840 003-8

Rad 840

ŽSSK 840 003-8 - 04/2004 RD Košice

Rad 840

ŽSSK 840 003-8 - 04/2004 RD Košice

Rad 840

ŽSSK 840 003-8 - 04/2004 RD Košice

Rad 840

ŽSSK 840 003-8 - 04/2004 RD Košice

Rad 840

ŽSSK 840 003-8 - 04/2004 RD Košice

Rad 840

ŽSSK 840 003-8 - 04/2005 RD Košice

Rad 840

ŽSSK 840 003-8 - 04/2005 RD Košice

Rad 840

ŽSSK 840 003-8 - 10/2005 z. Radvaň

Rad 840


ŽSSK 840 003-8 - 09/2006 žst. Zvolen
  ŽSSK 840 004-6 + 840 006-1

Rad 840

ŽSSK 840 004-6 - 02/2004 žst. Žilina

Rad 840

ŽSSK 840 004-6 - 02/2004 žst. Žilina

Rad 840

ŽSSK 840 004-6, 840 006-1 - 02/2004 žst. Žilina

Rad 840

ŽSSK 840 006-1 - 02/2004 žst. Žilina

Rad 840

ŽSSK 840 006-1 - 02/2004 žst. Žilina

Rad 840


ŽSSK 840 006-1 - 02/2004 žst. Žilina
  ŽSSK 840 005-3

Rad 840

ŽSSK 840 005-3 - 02/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 840

ŽSSK 840 005-3 - 02/2006 žst. Banská Bystrica

Rad 840


ŽSSK 840 005-3 - 10/2005 z. Radvaň

© 08.10.2007