Tu sa zobrazí logo

Vagóny


Na nasledujúcich pár obrázkoch som zachytil niektoré z vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich tratiach a raz by som ich chcel mať aj v zmenšenej podobe.

  Eas/Eanos

Eas

ŽSR Eas - 07/2003 žst. Lubeník

Eas

ŽSR Eas - 07/2003 žst. Lubeník

Eas

ŽSR Eas - 07/2003 žst. Lubeník

Eas

ŽSSK Eas - 07/2004 žst. Prešov

Eas

ŽSSK Eas - 07/2004 žst. Prešov

Eas

ŽSSK Eas - 07/2004 žst. Prešov

Eas

ŽSSK Eas - 05/2006 žst. Košice

Eas

ŽSSK Eas - 05/2006 žst. Košice

Eas


ŽSSK Cargo Eas - 05/2006 žst. Košice
  Falls

Falls

ŽSSK Falls - 10/2004 žst. Žilina

Falls

ŽSSK Falls - 05/2006 žst. Košice

Falls

ŽSSK Falls - 05/2006 žst. Košice

Falls

ŽSSK Falls - 05/2006 žst. Košice

Falls

ŽSSK Falls - 05/2006 žst. Košice

Falls

ŽSSK Falls - 05/2006 žst. Košice

Falls

ŽSSK Cargo Falls - 05/2006 žst. Košice

Falls


ŽSSK Cargo Falls - 05/2006 žst. Košice
  Gags-z

Gags-z


ŽSSK Gags - 10/2005 žst. Prešov

Gags-z


ŽSSK Gags - 10/2005 žst. Prešov

Gags-z


ŽSSK Gags - 10/2005 žst. Prešov

Gags-z

ŽSSK Gags - 10/2005 žst. Prešov

Gags-z


ŽSSK Gags - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach
  Has

Has

ŽSSK Has - 06/2005 žst. Žiar nad Hronom

Has

ŽSSK Has - 05/2006 žst. Košice

Has

ŽSSK Has - 05/2006 žst. Košice

Has

ŽSSK Has - 05/2006 žst. Košice

Has


ŽSSK Has - 05/2006 žst. Košice
  Gbkks

Gbkks

ŽSSK Gbkks - 08/2004 žst. Kežmarok

Gbkks

ŽSSK Gbkks - 08/2004 žst. Kežmarok

Gbgkks

ŽSSK Gbgkks - 05/2006 žst. Košice

Gbgkks

ŽSSK Gbgkks - 05/2006 žst. Košice

Gbgkks

ŽSSK Gbgkks - 05/2006 žst. Košice

Gbgkks


ŽSSK Gbgkks - 05/2006 žst. Košice
  Hbis

Hbis

ŽSSK Hbis - 03/2004 žst. Žilina

Hbis


ŽSSK Hbis - 03/2004 žst. Žilina
  Taems

Taems


ŽSSK Cargo Taems - 05/2006 žst. Haniska pri Košiciach
  Zaes

Zaes

ŽSSK Cargo Zaes - 05/2006 žst. Košice

Zaes


ŽSSK Cargo Zaes - 05/2006 žst. Košice
  WLABmee

WLABmee

ŽSSK WLABmee - 04/2005

WLABmee


ŽSSK WLABmee - 04/2005

© 17.05.2006