Tu sa zobrazí logo

Moja železnica

  ČO BY SOM CHCEL

Na obrázku, ktorý je na pravej strane si môžete pozrieť, ako by mala vyzerať moja železnica v mierke 1:87. Po kliknutí na obrázok sa zväčší. Uvidíte tam koľajisko. Do horného obrázku som zakreslil viditeľnú "nadzemnú" časť a do druhého skrytú "podzemnú" časť. Sanžím sa stvárniť epochu V. V mojom prípade vozidlá patriace ŽSR.

Na začiatok uvádzam rozmery zelenej časti, čo je vlastne plocha, ktorú mám k dispozícii. Dĺžka je 910 cm a šírka 355 cm. Šírka je však iba čiste teoretická, nakoľko mám k dispozícii podkrovný priestor, ktorý sa smerom hore pod 40° uhlom zužuje. Do priestoru zasahuje otvor, ktorým sa dá do podkrovného priestoru dostať, komín a stažiar. Tieto prekážky musím rešpektovať.

S stručný popis koľajiska. Zatiaľ nie sú zakreslené žiadne prekážky ako kopce, rieky a pod. Stanice už dostali pomenovanie. Názvy sú iba vymyslené a nebudem sa snažiť stvárniť nejakú konkrétnu stanicu. Nepopieram ale, že sa budem inšpirovať nejakou skutočnou stanicou. Stanice sú 4, pričom 3 sú viditeľné a 1 je skrytá. Zaujímavosťou je, že skrytá stanica má dva názvy - Bánovce a Podhradie. Príjazd je totiž z dvoch smerov a pre každý smer sa stanica volá inak. Model by mala tvoriť jednak hlavná elektrifikovaná jednokoľajná trať Podhradie - Kamenica - Dúbrava - Bánovce. V Kamenici bude odbočovať z hlavnej trate neelektrifikovaná lokálka do koncovej stanice Lehota. Sklonové pomery na hlavnej trati sa hýbu v zákrutách okolo 7-8‰, na rovinke 12‰, v skrytých častiach do 15‰. Lokálka má sklon 4-15‰. Stanice sú samozrejme v rovine. Celkové prevýšenie medzi najnižšie položenou stanicou (Bánovce/Podhradie) a najvyššie položenou (Lehota) činí 24 cm. Polomery oblúkov na hlavnej trati sú od 1000 mm až do 2000 mm a na lokálke sú polomery od 890 mm do 2000 mm. Samozrejmosťou sú aj prechodové oblúky. V skrytej časti sú polomery oblúkov v rozmedzí 540 až 1000 mm.

Dĺžky medzistaničných úsekov sa pohybujú nad 700 cm (komplet viditeľné úseky: Kamenica - Dúbrava 700 cm; Kamenica - Lehota 1181 cm). Celková dĺžka medzistaničných úsekov presahuje 38m. Dĺžka staničných koľají sa pohybuje od 207 (až na jednu výnimku) do 277 cm (Kam: 226/234/277/257/207/187; Dúb: 224/236/236/224; Leh: 230/235/227; Bán/Pod: 207/218/218/207). Celková dĺžka staničných koľají spolu presahuje 39 m.

Ešte by som ako zaujímavosť uviedol kolobeh vlakov v skrytej stanici Bánovce/Podhradie. Ak lokomotíva príde z Kamenice do Bánoviec, tak sa môže vrátiť z Bánoviec s iným vlakom, ale rovnako s ním môže prísť aj zo smeru od Podhradia. V druhom prípade môžu byť kľudne obsadené aj všetky 4 koľaje, nakoľko lokomotíva bude po prepriahnutí pokračovať v pôvodnom smere.

Vo voľnom trojuholníku na ľavo od stanice A by som chcel vybudovať kus prislúchajúceho mestečka. Na celom koľajisku sú iba dve vlečky, nakoľko v súčastnosti a nedávnej minulosti prevláda trend rušenia vlečiek.

Koľajisko je zatiaľ na výkrese "vyskladané" z hotového koľajiva ROCO (rovinky, kombinácie hotových oblúkov polomeru 54, 60 a 89 cm) prípadne z predpripravených dielov (oblúky polomeru 100,120,150,181-212 cm). Vo fáze realizácie však chcem použiť flexi koľajivo. Na obrázku sú aj prechodové oblúky, aby to nepôsobilo nemodelovo.


© 14.08.2004