Tu sa zobrazí logo

1) Prvá stanica

Železnica

Aby som sa dostal čo najnižšie nad rošt, namiesto drevených stĺpikov som stanicu umiestnil na stĺpiky vyskladané z korkových plátkov.

Železnica


Skrytá stanica je pevne na svojom mieste. Tentokrát to bolo ľahké, do podložia nebolo treba rezať otvory na prestavníky výhybiek.

Železnica


Presne narezané diely pre výstavbu podložia trate. Rovnako, ako u stanice je podložie tvorené dvoma vrstvami. Spodná nosná vrstva je vyrezaná z Tatranského profilu a vrchná vrstva zo sololitu je nalepená a priskrutkovaná vode odolnou časťou navrch.

Železnica


Záber na vztyčovanie pilierov trate. Spoje sú ako vždy lepené a skrutkované. Pozdĺžny aj priečny sklon sa dôsledne kontroluje každú chvíľu.

Železnica


Prípravok na meranie sklonu trate (tento je pre sklony v rozmedzí 7 - 12 promile). Práve vidíte pozdĺžny sklon trate presne 10 promile.

Železnica


Hotový skrytý oblúk. Stúpanie trate činí 10 promile. Vľavo dole môžete vidieť, že zmeny sa dejú aj počas výstavby, výjazd zo skrytej stanice bol mierne prepracovaný za účelom zväčšenia polomeru oblúka na 1000 mm. Prechodnice na oboch koncoch sú samozrejmosťou.

Železnica


Priamy úsek skrytej trate so stúpaním 15 promile. Trať je vzhľadom na veľké vzdialenosti pilierov zo spodnej strany zosilnená ešte dreveným hranolom. Celok je prekvapivo pevný a kompaktný. Priehyb hotového podložia je aj pri bodovom zaťažení 1,5 kg minimálny.

© 17.04.2006